khoa hoc solidworks can ban

Khóa học Solidworks cho người mới bắt đầu

Giới thiệu về khóa học

Khóa học solidworks này được thiết kế nhằm phổ cập các kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu. Khóa học này bao gồm các video được Top 3D Pro chọn lọc từ hàng hàng ngàn video hướng dẫn sử dụng Solidworks trên Youtube và biên soạn lại sau đó xuất bản miễn phí cho các học viên có nhu cầu học thiết kế solidworks nhưng không có điều kiện tham gia các khóa học offline hiện đang được giảng dạy tại Việt Nam.

Đây là một trong những khóa học rất chi tiết, dễ hiểu dành cho người mới bắt đầu. Vì là một khóa học miễn phí nên không được hỗ trợ tiếng Việt. Tuy nhiên, học viên cũng có thể dễ dàng nắm bắt các kiến thức trong các bài học bằng cách xem các thao tác được hướng dẫn rất cụ thể trong mỗi bài học.

Mục tiêu khóa học:
Giúp học viên nắm vững kiến thức nền tảng và thành thạo các lệnh cơ bản trong Solidworks.

Video khóa học

  Nội dung khóa học

  Đây là khó học phổ cập kiến thức Solidworks căn bản dành cho người mới dựa trên nền tảng của Solidworks 2014. Khóa học được chia thành 65 bài học bao gồm;

  1. Làm quen với giao diện trong solidworks 2014.
  2. Làm quen với môi trường Sketch (phác thảo) trong solidworks.
  3. Sử dụng lênh vẽ đường thẳng và đo kích thước trong solidworks.
  4. Thoát khỏi môi trường Sketch, sửa tên sketch và lệnh tạo khối (extrude) trong solidworks.
  5. Sử dụng con trỏ để định hướng trong solidworks.
  6. Sử dụng lệnh vẽ hình chử nhật (Rectangles) và vẽ đường center line trong solidworks.
  7. Sử dụng lệnh vẽ đường tròn và biên dạng Slot trong solidworks.
  8. Sử dụng lệnh vẽ loại cung tròn (Arc) và đa giác (Polygons) trong solidworks.
  9. Sử dụng lệnh vẽ các đường Spline và ràng buộc kích thước cho đường Spline trong solidworks.
  10. Sử dụng lệnh vẽ đường Elip và cách ràng buộc kích thước cho đường Elip trong solidworks.
  11. Sử dụng bo cung tròn (Fillet) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  12. Sử dụng lệnh vát cạnh (Chamfer)  trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  13. Tạo mặt phẳng plane, text và point trong solidworks.
  14. Lệnh cắt (Trim) và nối dài (Extend) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  15. Lệnh Convert cạnh trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  16. Sử dụng lệnh Offset trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  17. Sử dụng lệnh đối xứng (Mirror) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  18. Sử dụng lệnh nhân bản theo đường thẳng (Linear Pattern) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  19. Sử dụng lệnh nhân bản theo đường tròn xoay (Circular Pattern) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  20. Sử dụng lệnh di dời (Move) và sao chéo (copy) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  21. Sử dụng lệnh xoay (Rotate) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  22. Sử dụng lệnh thu phóng (Scale) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  23. Sử dụng các lệnh về ràng buộc (Relations) trong môi trường phác thảo trong solidworks.
  24. Tổng quan về lệnh tạo khối (Extrude) trong solidworks.
  25. Hướng dẫn thay đổi màu sắc khối 3D trong solidworks.
  26. Hướng dẫn tạo môi trường phác thảo (sketch) trên mặt một khối 3D đã có sẵn trong solidworks.
  27. Tổng quan về lệnh cắt khối (Extrude Cut) trong solidworks.
  28. Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo khối tròn xoay (Revolve Boss) trong solidworks.
  29. Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo khối Swept Boss trong solidworks.
  30. Hướng dẫn cách tạo mặt phẳng tùy chỉnh Plane trong solidworks.
  31. Hướng dẫ sử dụng lệnh Lofted Boss trong solidworks (P1).
  32. Hướng dẫ sử dụng lệnh Lofted Boss trong solidworks  (P2).
  33. Hướng dẫ sử dụng lệnh Lofted Boss trong solidworks (P3).
  34. Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo lỗ ốc Hole Wizard trong solidworks trong solidworks.
  35. Một số tính năng quan trọng hỗ trợ chế độ hiển thị trong môi trường 3D trong solidworks.
  36. Hướng dẫn sử dụng lệnh cắt theo biên dạng tròn xoay Revolve Cut trong solidworks.
  37. Hướng dẫn sử dụng lệnh Swept Cut trong solidworks.
  38. Hướng dẫn sử dụng lệnh Lofted Cut trong solidworks (P1).
  39. Hướng dẫn sử dụng lệnh Lofted Cut trong solidworks (P2).
  40. Hướng dẫn sử dụng lệnh bo cạnh trong môi trường 3D (Edge Fillet) trong solidworks P1.
  41. Hướng dẫn sử dụng lệnh bo cạnh trong môi trường 3D (Edge Fillet) trong solidworks P2.
  42. Hướng dẫn sử dụng lệnh bo cạnh trong môi trường 3D (Edge Fillet) trong solidworks P3.
  43. Hướng dẫn sử dụng lệnh bo cạnh trong môi trường 3D (Edge Fillet) trong solidworks P4.
  44. Hướng dẫn sử dụng lệnh vát (Chamfe) cạnh trong môi trường 3D trong solidworks.
  45. Hướng dẫn sử dụng lênh nhân bản theo đường thẳng (Linear Pattern) trong môi trường 3D trong solidworks.
  46. Hướng dẫn sử dụng lênh nhân bản tròn xoay (Circular Pattern) trong môi trường 3D trong solidworks.
  47. Sử dụng lệnh đối xứng thực thể (Mirror) trong môi trường 3D trong solidworks.
  48. Hướng dẫn sử dụng lệnh nhân bản theo đường cong bất kỳ (Curve Pattern) trong môi trường 3D trong solidworks.
  49. Hướng dẫn sử dụng lệnh nhân bản theo một Sketch có sẵn trong môi trường 3D trong solidworks.
  50. Hướng dẫn thay đổi hệ tọa độ 3D trong solidworks.
  51. Hướng dẫn sử dụng lệnh nhân bản theo bảng tọa độ Table Driven Pattern trong solidworks.
  52. Hướng dẫn sử dụng lệnh nhân bản Fill Pattern trong solidworks.
  53. Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo mặt nghiêng Draft trong solidworks P1.
  54. Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo mặt nghiêng Draft trong solidworks P2.
  55. Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo khối rỗng Shell trong solidworks.
  56. Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo đường gân Rib trong solidworks.
  57. Hướng dẫn sử dụng lệnh Wrap trong solidworks.
  58. Hướng dẫn sử dụng lệnh tạo lồi – lõm bề mặt Dome trong solidworks.
  59. Hướng dẫn sử dụng lệnh thu – phóng khối 3D Scale trong solidworks.
  60. Hướng dẫn sử dụng lệnh để kéo thả bề mặt theo hướng bất kỳ FreeForm trong solidworks P1.
  61. Hướng dẫn sử dụng lệnh để kéo thả bề mặt theo hướng bất kỳ FreeForm trong solidworks P2.
  62. Hướng dẫn sử dụng lệnh chia khối Split Body trong solidworks.
  63. Hướng dẫn sử dụng lệnh xóa khối Delete Body trong solidworks.
  64. Hướng dẫn sử dụng lệnh di dời và sao chép khối Move and Copy Body trong solidworks.
  65. Hướng dẫn sử dụng lệnh sao lưu khối 3D sau khi chia Save Body trong solidworks.

  Bài tập

  Học viên áp dụng kiến thức đã được học trong khóa học solidwork căn bản để dựng lại các hình sau:

   

  Thực hành Solidworks

  Bài tập Solidworks cho người mới bắt đầu P1

   

  Bài tập Solidworks cho người mới bắt đầu P2

  Các bạn học viên dựng lại khối 3D theo các mẫu bản vẽ phía trên, sau đó lưu lại và gửi về cho Top 3D Pro theo địa chỉ mail: top3dpro@gmail.com để giảng viên kiểm tra và chấm bài.

  Thẻ:, , , , , , , , , , , , , ,

  2 Comments

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *