Khóa học soliworks nâng cao – Solidworks Surface

Giới thiệu khóa học

Khóa học Solidworks Surface được xây dựng nhằm giúp học viên nắm vững được toàn bộ kiến thức và cách sử dụng các tính năng trong solidworks surface. Khóa học này được Top 3D Pro chọn lọc từ hàng video hướng dẫn sử dụng solidworks trên youtube.com sau đo biên soạn lại theo thứ tự khoa học để giúp học viên từng bước nắm vững từng tính năng về surface trong solidworks.

Đây là một khóa học miễn phí do đó không hỗ trợ tiếng Việt. Tuy nhiên, các hướng dẫn rất chi tiết bằng video sẽ giúp học viên dễ dàng hiểu được các thao tác và ý nghĩa của từng lệnh. Khóa học solidwork online này thích hợp với những người có nhu cầu học solidworks surface nhưng không đủ chi phí và thời gian cho một khóa học offline.

Mục tiêu khóa học:
Giúp học viên hoàn toàn làm chủ được solidworks surface trong 15 ngày.

 

Video khóa học

  Nội dung khóa học

  Khóa học solidworks surface được thiết kế theo đúng tuần tự bài giảng solidworks khoa học với 30 video tương ứng với 30 bài giảng. Số thứ tự video được sắp xếp logic theo thứ tự bài giảng từ  bài 66 – bài 95 kế tiếp khóa học solidworks căn bản cho người mới bắt đầu. Các bài học trong khóa học này bao gồm;

  • Bài 66/ Giới thiệu về solidworks surface và cách sử dụng lệnh extruded surface trong solidwork surface.
  • Bài 67/ Các tính năng nâng cao có trong lệnh extruded surface trong solidwork surface P1.
  • Bài 68/ Các tính năng nâng cao có trong lệnh extruded surface trong solidwork surface P2.
  • Bài 69/ Cách sử dụng lệnh Revolve Surface – tạo mặt tròn xoay trong solidwork surface P1.
  • Bài 70/ Cách sử dụng lệnh Revolve Surface – tạo mặt tròn xoay trong solidwork surface P2.
  • Bài 71/ Cách sử dụng lệnh Swept surface cách sử dụng tính năng Twist trong Swept surface trong solidwork surface.
  • Bài 72/ Cách sử dụng lệnh Loft Surface trong solidwork surface.
  • Bài 73/ Cách sử dụng lệnh Loft Surface nâng cao trong solidwork surface.
  • Bài 74/ Cách sử dụng lệnh Fill Surface trong solidwork surface.
  • Bài 75/ Cách sử dụng lệnh Fillet Surface – bo mặt trong solidwork surface.
  • Bài 76/ Cách sử dụng lệnh Boundry Surface trong solidwork surface.
  • Bài 77/ Cách sử dụng lệnh Boundry Surface nâng cao trong solidwork surface.
  • Bài 78/ Cách sử dụng lệnh Planar Surface trong solidwork surface.
  • Bài 79/ Cách sử dụng lệnh offset surface và lệnh fill surface trong solidwork surface.
  • Bài 80/ Cách sử dụng lệnh Delete Face – xóa mặt và  Delete Body – xóa khối trong solidwork surface.
  • Bài 81/ Cách sử dụng lệnh FreeForm Surface – tạo mặt tự do trong solidwork surface.
  • Bài 82/ Cách sử dụng lệnh Ruled Surface trong solidwork surface.
  • Bài 83/ Cách sử dụng lệnh Knit Surface – đan các mặt trong solidwork surface.
  • Bài 84/ Tính năng Delete body sau khi đan mặt trong solidwork surface.
  • Bài 85/ Cách sử dụng lệnh Extend Surface – mở rộng mặt trong solidwork surface.
  • Bài 86/ Cách sử dụng tính năng tạo Helix (đường xoắn ốc), point (điểm) , axis (trục) trong solidwork surface.
  • Bài 87/ Cách sử dụng lệnh Trim Surface – cắt mặt trong solidwork surface.
  • Bài 88/ Cách sử dụng lệnh Untrim Surface trong solidwork surface.
  • Bài 89/ Cách sử dụng tính năng Surface Fillet – bo mặt nâng cao trong solidwork surface P1.
  • Bài 90/ Cách sử dụng tính năng Surface Fillet – bo mặt nâng cao trong solidwork surface P2.
  • Bài 91/ Cách sử dụng tính năng Split Line để chia mặt trong solidwork surface.
  • Bài 92/ Cách sử dụng lệnh Project curve trong surface.
  • Bài 93/ Cách sử dụng tính năng Zebra Stripes trong solidwork surface.
  • Bài 94/ Cách sử dụng tính năng Curvature Surface trong solidwork surface.
  • Bài 95/ Cách sử dụng lệnh Thicken Surface – làm dày bề mặt trong solidwork surface.

  Bài tập

  Sử dụng kiến thức học được từ khóa học solidworks surface online để vẽ lại các hình sau;

  Các học viên sau khi hoàn thành bài tập thì lưu file lại và gửi về địa chỉ mail: top3dpro@gmail.com để các giảng viên kiểm tra và chấm bài.
  Ngoài ra, Top 3D Pro sẽ dành tặng một bộ tài liệu Solidworks surface nâng cao dành cho các học viên đã mua bất kỳ một khóa học tại Top 3D Pro. Các học viên có nhu cầu sở hữu bộ tài liệu này vui lòng liên hệ ngay cho chúng tôi bằng cách gửi mail yêu cầu về địa chỉ; top3dpro@gmail.com để nhận tài liệu ngay trong hôm nay.

  Bài viết liên quan: Khóa học solidworks căn bản cho người mới bắt đầu [FREE]

  Thẻ:, , , , , , , , ,

  2 Comments

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *